ח.צ לאור - פיקוח למתקני חשמל

ח.צ לאור - ח.צ לאור - פיקוח למתקני חשמל

עבודת הפיקוח למתקני חשמל אינה דרישה רגולטורית, אך היא הפכה למקובלת בתעשייה הכללית, במוסדות וארגונים פרטיים.

פיקוח על מתקני חשמל אינה דרישה המופיעה בחוק, עם זאת, מקובל להשתמש בשירותי טכנאי, הנדסאי או מהנדס חשמל, לצורך ביצוא עבודות פיקוח למתקני חשמל בתעשייה, במוסדות, ארגונים שונים ובמערכות חשמל פרטיות. האדם הנבחר לביצוע עבודת הפיקוח, צריך להיות בעל ניסיון וידע בהנדסת חשמל בשטח.

מתי נדרשת עבודת פיקוח ?

הצורך בפיקוח למתקני חשמל עלה במספר מקרים, כאשר המקרים הנפוצים הם:

בכל המקרים האלו, עלה הצורך בפיקוח על עבודות החשמל, כדי למנוע ליקויים וכשלים במערכת החשמל בזמן אמת או לאחר סיום הפרויקט, בעיקר כשלים אשר קשים לתיקון וגוררים הוצאות נוספות שלא נלקחו בחשבון במסגרת הכללית של הפרויקט.

מה כוללת עבודת הפיקוח ?

תפקידו של מפקח החשמל, הוא ללוות את הפרויקט לכל אורכו ולוודא שהביצוע תואם לדרישות מהנדס החשמל, לפי התכניות שנקבעו מראש. לשם כך עליו להיות נוכח בשטח ולהשגיח על אופן ביצוע העבודה. בנוסף, במידת הצורך, מפקח החשמל יבצע בדיקות עצמאיות וישווה בין המפרט הקיים להזמנת העבודה. עבודתו תכלול גם תיאום בין הגורמים השונים ומתן הנחיות לביצוע עבודות בטיחות חשמל במתח נמוך, בהתאם לכללים הנדרשים בחוק, בתכניות החשמל, בתקנות החשמל ובהוראות בטיחות ונהלים.

כמו כן, מפקח החשמל יוודא כי בעלי המקצוע העובדים בשטח הם בעלי רישיונות מתאימים וכי הם מצייתים להוראות הבטיחות. הוראות הבטיחות כוללות לבישת ציוד מגן אישי במידת הצורך, ביצוע ניתוק או חיבור מתקן חשמלי לפי הנחיות קבועות, התנהגות ראויה בשטח ושימוש בכלי עבודה תקינים ומתאימים.

את עבודת הפיקוח יכול לבצע רק טכנאי, הנדסאי או מהנדס חשמל מוסמך, בעל ניסיון וידע בהנדסת חשמל בשטח ועבודתו תמנע מצבים של גילוי מאוחר של כשלים במערכת החשמל.