ח.צ לאור - בודק חשמל

ח.צ לאור - ח.צ לאור - בודק חשמל

מי מוגדר כבודק חשמל ?

בודק חשמל הוא חשמלאי, בעל רישיון ממשרד העבודה. דרגת החשמלאי הבודק משתנה בין הנדסאי ומהנדס חשמל והיא מופיעה על גבי רישיונו. את רשימת בודקי החשמל המוסמכים אפשר למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה ולפני ששוכרים את שירותיו של בודק חשמל, כדאי לוודא שהוא מופיע ברשימה זו ושיש לו רישיון בתוקף.

באחריות מזמין הבדיקה לוודא שרישיונו של הבודק בתוקף!

דרגות רישוי בודקים

המנהל לענייני החשמל מנפיק 3 סוגי רישיונות של בודקי חשמל, בודק חשמל הוא רישיון הניתן ע’’י משרד העבודה למי שעמד בתנאי הקבלה :

אישור תקינות מערכת החשמל

המטרה העיקרית של בדיקת תקינות מערכת חשמל, היא להבטיח את התאמת מערכת החשמל לחוק ולצורך המקומי, לשם שמירה על ביטחונם של כלל האנשים המאכלסים את המבנה. בדיקות חשמל נעשות בתדירות של אחת לשנה והן יכולות להתבצע רק על ידי בודק חשמל מוסמך. על מנת שהאישור יעמוד בדרישות החוק, בודק החשמל ייתן את אישורו בכתב ויציין את מספר הרישיון שלו על גבי האישור.

ברוב המקרים, הצורך בבדיקת חשמל נובע מדרישתם של חברות ביטוח, כיבוי אש וגופים נוספים לקבל אישור תקינות למערכת החשמל המקומית בבתי עסקים, מוסדות וחנויות. קבלת האישור היא תנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק ולפתיחת המקום. חברות הביטוח והמדור למניעת דלקות של שירותי הכיבוי, דורשים קבלת אישור חתום על ידי בודק חשמל מוסמך, אחת לשנה, המאשר את תקינות מערכת החשמל. במקרים מסוימים, הדרישה לאישור תקינות מערכת החשמל תכלול גם דרישה לביצוע בדיקות תרמוגרפיות בלוח החשמל. מטרת הבדיקה היא לאתר ליקויי חשמל העלולים לגרום להתפרצות דליקות וכאשר מדובר בחברות ביטוח, הרי שמתווסף גם שיקול נוסף של מניעת נזקים כספיים משמעותיים.

מלבד בתי עסק, מוסדות וחנויות, תיתכן דרישה לבדיקת תקינות מערכת החשמל גם בבתי מגורים ובניינים, המבצעים שיפוצים הכוללים עבודות בתשתיות החשמל. במקרה כזה בדיקת התקינות מומלצת כדי לאתר כשלים במערכת או סיכונים ומטרתה למנוע שריפות הנגרמות מליקויים במערכת החשמל. במקרה זה מדובר בבדיקה חד פעמית ובדיקה כזו יכולה להידרש גם במקרים אחרים, כמו קיום מופעים, אירועי במה והקמת מתקן זמני, המתבססים על מערכת חשמל.

שימוש במתקן חשמל תקין, מפחית בצורה מהותית את סכנת ההתחשמלות ואת סכנת התפרצות אש !

בן דהן יוסי מספק מגוון שרותי בדיקות חשמל להפעלה ראשונית ו/או תקופתיות

אופן ביצוע הבדיקה

ישנה חשיבות רבה לבחירת בודק חשמל מקצועי ואמין המחזיק רישיון בודק שניתן לו ממשרד העבודה הנושא את השם ''חשמלאי בודק''. בודק חשמל הוא הגורם המקצועי האחרון שבודק את המתקן ומאשר את כשירותו לחיבור חשמל, במהלך הבדיקה קיימת חובת נוכחות של החשמלאי שביצע את עבודות החשמל במתקן הנבדק ובסיום הבדיקה ימסור / ישלח הבודק טופס בדיקה למזמין הבדיקה, הטופס יכלול את פרטי הבדיקה ותוצאותיה בצירוף חותמת המאשרת את תקינות המתקן או את דרכי הטיפול בליקויים במידה וקיימים. מומלץ לבעל המתקן לשמור על העתק טופס הבדיקה לצורך מעקב.

חלק מהבדיקות המבוצעות על ידי בודק החשמל הן :

חשוב לדעת!

חוק החשמל, התשי''ד - 1954, סעיף 6. ביצוע עבודת חשמל, סעיף-המשנה א' קובע : לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רישיון מאת המנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרישיון תיקבע בו.''

בדיקת תקינות מערכת חשמל תבוצע רק על ידי חשמלאי בודק בעל רישיון בתוקף. לאחר ביצוע הבדיקה, יעביר הבודק אישור / מסמך ליקויים חתום ללקוח.

לקבלת ייעוץ אדיב מקצועי ומהיר עבור בדיקת חשמל לחץ לחיוג מהיר

בן דהן יוסי - 053-3418132